2019... Muss Es Sein Es Muss Sein

vrijdag 16 april 2010

N*A*O*'s Verrijzenis (III)N*A*O*’s Wolkenmanifest

Wij geloven dat wolken onterecht gediaboliseerd worden
en dat het leven zonder hen onmetelijk arm zou zijn.

Wij denken dat wolken natuurlijke poëzie zijn,
en het meest democratisch, omdat iedereen hen schitterend kan zien.

Wij verbinden ons ertoe het “blauwe hemel denken” immer te bevechten.
Dergelijke wolkenloze monotonie elke dag te moeten aanschouwen zou het leven ernstig vervelen.

Wij willen mensen eraan herinneren dat wolken de stemming van de atmosfeer uitdrukken, en gelezen kunnen worden als iemands gelaatsuitdrukking.

Wij geloven dat wolkenbespiegeling heilzaam is voor des dromers ziel.
Wolkenvormen bestuderen bespaart hem heel wat popanalytische sessies.

Dus : Kijk omhoog, bewonder die kortstondige schoonheid
en leef met uw hoofd in de wolken !
* * *
In afwachting van de zesde episode van Battlestar Galactica, die door VT4 blijkbaar een week verschoven werd voor een of andere motorwedstrijd (op Nieuw Caprica), zet de Naamloze Achter Ons dan maar zelf een derde stap in Zijn Verrijzenis.

Officier Anastasia Dualla

Terwijl wetenschapper-president Baltar zijn verraad trachtte te verdoezelen door een samenwerkingsfederalisme met de Cylon-zombies te verzinnen, liep het verzet met zijn hoofd in de wolken, gelovend in de terugkeer van kapitein Adama, zijn zoon Lee en – onuitgesproken, ongedacht – officier Anastasia Dualla.

Vanachter elke met gelijkzwevende aandacht gecontempleerde wolk kon Battlestar Galactica verschijnen.

Laat het nu zo zijn dat ook de samenwerkingsfederalisten in wolken geloven.
Zij geloven echter in virtuele wolken, die zij de “noösfeer” noemen.

De noösferische wolk is het veronderstelde globale brein dat gevormd wordt door de som van alle via internet verbonden breinen.

Het probleem is nu dat wij mensen, Vlamingen en Walen, voor de samenwerkingsfederalisten vertegenwoordigd worden door onze PC’s en Mac’s, die de randapparatuur zijn van de wolk.
Het gaat dus niet meer om ons, het volk, maar alleen nog om de wolk, die we zogezegd vormen.

Terwijl onze virtuele verbinding er evengoed heel anders had kunnen uitzien, dan het internet nu.

N*A*O*’s scepticisme over het World Wide Web laat zich niet intimideren door het eventueel verwijt van archaïsme of van regressie.
De Renaissance wordt altijd gemaakt door mensen, niet door machines. Zowel de boekdrukkunst als het moderne internet kunnen gemakkelijk in handen vallen van een ondemocratische macht. Kijk maar naar China.

Daarom is het fameuze “Manhattan Project” om alle boeken te scannen, zodat ze deel zouden uitmaken van de globale wolk, verderfelijk.
De wereldlitteratuur zal een grote brei worden, waarin de context van elk particulier werk verloren gegaan zal zijn.
Iemands individuele standpunt is onbelangrijk in een samenleving met nog maar één boek, zoals de Bijbel of Mao’s Rode boekje.

Het straffe is dat zoiets niet meer “top down” moet gebeuren, zoals in Noord-Korea, maar tegenwoordig juist vanuit de ‘basis’ vertrekt. (Ogenschijnlijk zoals in België.)

De Naamloze A*O* vermoedt dat het de technologie zelf is (internet ; de Belgische constructie) die dit veroorzaakt.
De gebruiker hoeft geen eigen consistente mening meer te ontwikkelen : hij moet enkel beschikbare gedachtenfragmenten uit kiezen…

* * *
Officier Anastasia Dualla

Zo komen we weer bij de gespecialiseerde politici en hun technocraten-clan.
Hun technisch ontwerp straalde oorspronkelijk zeker iets revolutionair uit, maar hun gedeeld en in software gebouwd geloof maakte hen tot missionarissen die het (Waalse en Vlaamse) volk in hun boek wilden integreren.

Ze hielden het jammer genoeg bij slechts één boek, met als gevolg dat elke afzonderlijke bladzijde binnen hetzelfde format moest passen.

Dit noemt N*A*O* “missionair reductionisme”.

De waanzin der individuele webpagina’s uit het begin van de jaren negentig, vindt men met moeite nog terug in MySpace, maar niet meer op Faecesbook, waarin mensen gereduceerd worden tot multiple-choise profielen, en helemaal niet in Wikipedia, dat geen individualiteit meer kent.

Hopelijk wordt u nooit voorwerp van de “Buzz” (1), maar uiteindelijk zijn de noösferische gelovigen van mening dat wanneer een miljoen of een miljard individuen meedoen met bijvoorbeeld een haatcampagne in de “blogosfeer”, er dan toch een wijsheid in moet schuilen !

* * *
Officier Anastasia Dualla

Tegen dit geloof in de virtuele wolk verzet N*A*O* zich ten zeerste.

Natuurlijk gaat er in de wereld veel hersenkracht verloren : omdat mensen ongeschoold zijn, of werkloos, of zeer arm.
Maar het is niet omdat men een kwantitatieve wolk vormt dat plots wijsheid ontstaat.
Zo’n geloof is zuiver kwantitatief en verwaarloost de idee van kwaliteit.

De Naamloze is ervan overtuigd dat de internetverbinding van een triljard individuen nog altijd niet zal concurreren met één Einstein.

Kwaliteit heeft te maken met focus, concentratie en avontuurlijke individuele verbeelding, die meestal tot stand komt tijdens het nietsdoen (2), zonder tijdsdruk, gekwetter, noch gechat.


Aldus verrees uit N*A*O*,
“Weinig geloof hebben, is geen geloof hebben (III)”,
Te Pito Te Kura, 16 april 2010

(2) Lees : Joke Hermsens “Stil de tijd”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten