2019... Muss Es Sein Es Muss Sein

vrijdag 13 augustus 2010

Histoires de N*A*O* - III


De liefde heruitvinden
Denkt u dat N*A*O* een leeghoofd is omdat hij eergisteren de drieling Lizzy, Sally en Doreen inviteerde op zijn jacht en er gisteren samen St Tropez mee bezocht ?

Denkt u echt dat de Naamloze A*O* met haar acrobatisch de lucht is ingegaan ?

Nog geen vier dagen geleden, nadat hij Louis Pasteurs geboortestad Dole bezocht had, besloot N*A*O* dat – omdat er geen wetten of codes bestaan om menselijke seksuele relaties mee te vatten en koppelvorming derhalve zeer toevallig is – enkel nog virtuele seks interessant is om te onderzoeken.
Maar misschien noopt deze piste tot de heruitvinding van de liefde ?

Vandaag gaf de Naamloze Lizzy, Sally, Doreen en zichzelf vaderlijk een euro om elk uit de tuttefrutbak van “Poussière de Lune” in Bormes-les-mimosas een (niet eetbaar) natuursteentje te draaien, dat iets zou zeggen over eenieders geluk in de liefde.
Op de muur erachter prijkten enkele publiciteitsslogans van de dating-site “Meetic”, waarvan één : “Ayez l’amour sans le hasard!”

Dit maakt het voor N*A*O* zeer duidelijk dat de moderne mens wel degelijk wil blijven geloven in het bestaan van codificeerbare seksuele verhoudingen. In zekere zin hebben we hier te maken met de terugkeer van het gearrangeerde huwelijk…
“Vous pouvez parfaitement être amoureux sans souffrir!” Nog zo’n “Meetic”-slogan, die de illusie van een veilige liefde aanbiedt door middel van een gecodificeerde seksuele relatie.

Maar een nog grotere bedreiging van de liefde dan deze liberale verzekeringsbedreiging, is natuurlijk het cynisch bewustzijn van het niet bestaan van de seksuele verhouding, dat resulteert in de libertaire ontkenning van de liefde, die dan slechts een ander woord is voor genot. Wie toch nog zou lijden aan een of andere liefdesdesillusie, is gewoon niet modern…
Geef toe : u dacht dat N*A*O* hiertoe in staat is, omdat hij scheep ging met Lizzy, Sally en Doreen.
But this bird didn’t fly!
De Naamloze weet maar al te goed dat hij zal lijden, zeker met Lizzy, Sally en Doreen.
In plaats van de liefde libertair te verwerpen – een houding die uiteindelijk teruggaat tot Arthur Schopenhauers razend pleidooi tegen de liefde, die er volgens hem voor zorgde dat de onwaardige mensensoort zichzelf voortplantte -, nuanceert N *A*O* het niet bestaan van de seksuele verhouding en accepteert de nood eraan, gewoonweg om voort te kunnen gaan met alles…
… zonder echter het toeval uit te sluiten.

Liefde kan heel zeker niet opgevat worden als de uitwisseling van wederkerige voordelen (zekerheid, genot, ..).
Maar anderzijds mag men wel degelijk zijn vertrouwen stellen in dat toeval : dankzij de liefde kan men immers in het leven staan vanuit een ander standpunt dan zijn eigen standpunt. Dankzij de liefde kan een mens in feite het revolutionaire (en christelijke…) universele standpunt benaderen…
Door een lief te hebben creëert men zeker geen eenheid (tenzij zuiver denkbeeldig à la “Meetic”), maar wel een tweevoudig standpunt.
(In het geval van N*A*O* met Lizzy, Sally en Doreen een viervoudig standpunt.)

De liefde heruitvinden betekent wellicht dat men de wereld beleeft vanuit een ander standpunt dan het eigene en dat men dus uitgaat van het verschil.
Pas op! Kom nu niet af met moraliserende gedachten als “liefde is de ervaring van de Ander” of zo. Er is nu ook weer niks verhevens aan liefde, die uiteindelijk niet meer dan een vorm van vliegen blijft. Liefde is geen grootse, na te streven ervaring, maar een toevallige gebeurtenis, die de mogelijkheid creëert om de wereld in te trekken met een tweevoudige constructie (of viervoudige in N*A*O*’s geval).

De Naamloze Achter Ons,
Pignans, 13 augustus 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten