2019... Muss Es Sein Es Muss Sein

dinsdag 10 augustus 2010

Histoires de N*A*O* - I


N*A*O*sophie à Dole
Louis Pasteurs devies “omne vivum ex vivo” impliceert natuurlijk geen seks (laat staan drugs of rock’n’roll), maar heeft alvast met voortplanting te maken.
Daarom deed N*A*O* onderweg naar de sexy Côte d’Azur Louis Pasteurs geboortestad Dole aan.
Als bacterioloog was Pasteur niet alleen met voortplanting bezig, maar ook met het virtuele.

En laat nu N*A*O*’s interesse in virtuele seks een van de redenen zijn van zijn tocht naar Zuid-Frankrijk.

Over het verschil reëel – virtueel wordt nogal wat populariserende en amalgamistische nonsens verkocht. Het virtuele is echter zeker niet gelijk aan het niet-reële, het ontastbare, noch aan het louter denkbeeldige.
Afgeleid van het Latijnse “virtus”, dat ondermeer “niet geactualiseerde potentie” betekent, lijkt de juridische interpretatie N*A*O* het interessantst.
In de jurisprudentie staat het virtuele voor hetgeen substantieel uit de aard van de zaak voortvloeit en vormt het een oppositie met het formele. De juridische betekenis van het virtuele, als het (nog) niet formeel gecodificeerde, legt dus duidelijk een verband met het reële.

Een van de stellingen, waarvoor de Franse psychiater Jacques Lacan – die overigens tijdens de laatste oorlog ook in naam der liefde in de Provence vertoefde, om Sylvia Bataille, waarop hij verliefd werd, en haar Joodse familie te laten ontsnappen uit bezet Frankrijk – bekend zal blijven, luidt : “Er bestaat geen seksuele verhouding.”
Ondertussen is iedereen het erover eens dat deze geheimzinnige uitspraak natuurlijk niet uitsluit dat tussen mensen seks mogelijk is en dat relaties gevormd worden, maar wel dat er geen wetmatigheden of gedragscodes of een ideaal model voor te vinden zijn.
Men zou kunnen tegenwerpen dat zich op het vlak van menselijke seksuele relaties dan juist het tegenovergestelde voordoet als waarmee Louis Pasteur bezig was. Uiteindelijk was hij het die na ongeveer twee millennia (!) de genadeslag toebracht aan de antieke idee van de spontane ontwikkeling van leven en definitief uitging van de “wet” dat leven altijd uit leven ontstaat.
Dus als er geen seksuele verhouding bestaat, zijn dan niet alle relaties louter toevallig ?
 Mogelijk, maar dat neemt niet weg dat de wetmatigheden die Pasteur vermoedde van een zo grote mate van complexiteit en variabiliteit blijken te zijn, dat men niet kan ontkennen dat hij in feite experimenteerde met virtuele realiteit – waarvoor hij trouwens niet de minste angst scheen te hebben.
(Zo kon men hem bijvoorbeeld betrappen tijdens het overbrengen van het speeksel van een door hondsdolheid getroffen beest op een preparaatglaasje, dat hij zonder probleem tussen zijn tanden vasthield…)
Wie verbiedt N*A*O* tenslotte te overwegen dat het niet bestaan van een seksuele verhouding het uitgangspunt kan vormen van virtuele seks ? Dit wil zeggen : van niet codificeerbare, maar zeer substantiële seks ?
Dit alles zal N*A*O* er in elk geval niet van weerhouden u regelmatig van seksadvies te voorzien.
Omdat N*A*O* ondertussen de Franse Riviera bereikte en in Saint Tropez honing Albert voorbij zag varen, betreft zijn seksadvies vandaag de “Prins Albert”.

De Naamloze Achter Ons,
Pignans, 9 augustus 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten