2019... Muss Es Sein Es Muss Sein

zondag 22 maart 2009

Amateur Hour

Niet alleen Jaap Kruithof blijft leven voor N*A*O*, ook Leo Apostel, die trouwens verre van mals was voor de eerste.
Apostel antwoordde op de naar de renaissance hunkerende vraag van de Naamloze 'Waar zijn de intellectuelen ?' steeds met : 'We hebben nood aan 'communities of intellectuals'.'

Refererend aan een, ondanks de conservatieve revolutie van de jaren '80, zéér actuele Karl Marx, zegt N*A*O* als het ware : die gemeenschappen moeten de wereld niet begrijpen,  maar  veranderen !
Daarom hebben we in de plaats nood aan 'communities of amateurs'. Het gaat minder om 'savoir' dan om 'savoir faire'.
Internet is uitstekend om zo'n gemeenschappen te vormen.

Kruithof kan zo flagrant duidelijk zeggen, wat wij allen eigenlijk weten. Politici doen er niet toe, wel industriëlen.
N*A*O*'s vriend Johan Sanctorum toont aan dat Facebook een industriëel project is :

Daarom kunnen en moeten de consumenten van dergelijke industriële producten (als Facebook) het heft in eigen handen nemen. Consumenten worden amateurs !

Dit is een prachtig voorbeeld :
http://www.dailymotion.com/relevance/search/doc+mango/1 .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten