2019... Muss Es Sein Es Muss Sein

zaterdag 11 juli 2009

N*A*O*'s Elfde Juli

Op de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap heeft

N*A*O*, de naamloze achter ons, gezegd :

Goedendag !

Met deze knots met pinnen werden vanaf 11 juli 1302 niet alleen in het Graafschap Vlaanderen, maar onmiddellijk daarna ook elders in Europa aristocraten van hun paarden geslagen.

In 1302 begon dus een politiek liberaliseringsproces, dat zijn hoogtepunt bereikte met de Franse revolutie in 1789.

Het valt echter te vrezen dat de Gulden Sporenslag gemythologiseerd werd ten voordele van een revanchistisch Vlaams nationalisme en ten nadele van de oorspronkelijke sociaal-revolutionaire dimensie.

Dit beginpunt van rebellie is verworden tot folklore ten dienste van een liberaal centenflamingantisme en een verkleinde versie van het ondemocratische, ontransparante en apathische België.

N*A*O* herinnert eraan dat de valse romantische recuperatie van de Groeningheslag in 1838 ingezet werd met ‘De Leeuw van Vlaanderen’ door Hendrik Conscience, die zelf belgicist was, en dat nog geen honderd jaar later koning Albert I het Vlaams gepeupel de vuurlinies en het Ijzerslijk injoeg, gebruikmakend van dezelfde mythe : “Vlamingen, gedenkt de slag der Gulden Sporen !”

Het is Karl Marx’ verdienste aangetoond te hebben hoe in het kapitalistisch systeem de meerwaarde gestolen wordt van de proletariër en door de kapitalist toegeëigend wordt. Hij deed dat meesterlijk door de plotse glimlach op het aangezicht van de kapitalist te beschrijven.

Welnu, de Naamloze Achter Ons herkent diezelfde George Clooney grijns bij minister-president Kris Peeters !

Het is een verheugend verschijnsel dat na dertig jaar neoliberale overheidsfobie de nationale staten terug van weg geweest zijn.

Maar het is duidelijk dat de liberale economen hun dogma’s slechts tijdelijk opzij zetten om de crisis van de vrije markt te laten betalen met belastinggeld.

En daarom is het zeker geen uitgemaakte zaak of de Vlaamse burger zichzelf uit het Belgische moeras zal kunnen trekken.

11 Juli moet herdacht worden als de dag waarop de arrogant lachende ridders van hun paarden geklopt worden, door vrije en mondige burgers, die omdat ze tot op dat moment nog onvrij waren in het geheel nog niet bepaalden waarheen ze zouden gaan met hun nog te verwerven vrijheid.

11 Juli is met andere woorden niet de dag van het door anderen beschreven Vlaamse volk.

Het is wél de dag waarop het Vlaamse volk zichzelf kan beginnen schrijven als een republiek, dit wil zeggen als een “res publica”, als een “zaak van iedereen” ; en waarvoor derhalve een permanent publiek debat voorzien moet worden met maximale volksdeelname en minimale betutteling.

In tegenstelling tot de provincialistische barbecuedag die het nu is, moet 11 juli wel degelijk controversieel zijn.

Politiek moet het de dag van de basisdemocratie worden, waarop krachtige voorstellen in de geest van de Atheense stadstaat en de Franse Verlichting gedaan worden tegen de Belgische context en het democratisch deficit ervan in.

Cultureel moet het een publieke debatdag worden en in het teken staan van BV.

Niet BV van Bekende Vlamingen die in de nieuwste BelgaVox traditie ridderlijk en apolitiek alleen zichzelf bezingen.

Wel BV van Beschaafd Vlaams als te verfijnen instrument om onze publieke gespreksvoering te verheffen, vergelijkbaar met onze zuider- en noorderburen, zonder de Vlaamse originaliteit te verliezen.

Zonder fijnzinnige cultuurtaal zal Vlaanderen wellicht ook van het republikeinse gedachtegoed verstoken blijven.

Dus, “encore un petit effort, si vous voulez etre républicains !”

Goedendag ! Sla de ridders met verstomming.

En let op Kris Peeters’ SMILE…

 Aldus sprak N*A*O*,

‘Er zijn mensen wier glimlach lijkt op een beet’,

Groeninghekouter, 11 juli 2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten