2019... Muss Es Sein Es Muss Sein

woensdag 15 april 2009

N*A*O*'s Questions aux belgicistes (I)

N*A*O*, de naamloze achter ons, wil gerust surrealist en Belgisch unionist zijn, maar behoeft daartoe enkele antwoorden van belgicisten, wie hij heeft gevraagd :

-1-

Waarom werd Nederland wél en België, dat zestiende in de wereldranglijst der belangrijkste industrielanden staat, niet uitgenodigd voor de G20-top in Londen ?

Komt dat omdat Sarkozy te kennen gaf dat dit niet nodig was ?

Zo ja, hebben de Duitse bladen dan gelijk dat België internationaal beschouwd wordt als aanhangsel van Frankrijk ?

-2-

Is de intentie van de regering Van Rompuy om ten vroegste tegen 2015 tot een begrotingsevenwicht te komen een reactie op de uitspraak van Di Rupo op het laatste PS-congres : “Met de socialisten in de regering kan er van besparingen geen sprake zijn” ?

Zo ja, mag hij dan nog 19.671 euro per maand verdienen als eerste minister ?

Zo ja, is er dan geen gevaar dat de Vlamingen op den duur weer naar een sterke man gaan verlangen ?

-3-

Was de geste van eerste minister Van Rompuy om zestig Belgische soldaten naar Afghanistan te sturen bedoeld om als ‘trouw bondgenoot’ met Obama op de foto te kunnen op de NATO-top in Straatsburg, zodat hij toch de indruk zou geven met hogere staatszaken bezig te zijn en zijn 19.671 euro per maand dus waard te zijn ?

Klopt de berekening van MO.be, dat het Rekenhof citeert, dat deze actie de Belgische belastingbetaler nog eens 76 miljoen euro kost ?

Nemen de Belgische militairen deel aan de bombardementen, die in de plaats kwamen van gevaarlijker landoperaties en die ondertussen ook Pakistan treffen, met de bedoeling meer burgers te raken, hun haat tegen te Westen te vergroten en de macht van de grootste drugproducent, de Taliban, te bestendigen ?

-4-

Is de resolutie van de Belgische Kamer die de mening van paus Benedictus XVI over de beste manier om de Afrikaanse aids-epdemie te bestrijden veroordeelt (volgens ‘Le Monde’ “une première mondiale”) een nieuwe Belgenmop met surreële PR-doeleinden, gezien specialisten ter zake weten dat condooms het nemen van risico’s effectief vergroten en ook de Wereldgezondheidsorganisatie condooms nog slechts als derde en laatste anti-aidsmiddel beschouwt ?

Of is het de vooringenomenheid van de paarse regeringspartijen (en van de hysterische Yves Desmet), die hen doet verzwijgen dat de paus vooral de massa-verkrachtingen, de instorting van de Afrikaanse traditionele beschaving, de complete respectloosheid voor vrouwen en de korruptie aankloeg ?

Klopt het dat enkel Vlaams Belang en NVA zich onthielden ?

-5-

Is het juist dat het immigratieprobleem gecommunautariseerd is omdat aan de ene kant de VLD nog steeds zijn wonden likt na het verlies van de regionale verkiezingen van 2004 omdat de partij toen het gemeentelijk vreemdelingenstemrecht had goedgekeurd, en aan de andere kant de Franstalige partijen openlijk belijden om zoveel mogelijk vreemdelingen in België te krijgen in de hoop hierdoor een cijfermatig ‘evenwicht’ tot stand te brengen tussen Vlamingen en Franstaligen ?

Zo ja, hebben Etienne Vermeersch, die in 2007 zei dat ruime regularisering van illegalen “totaal onverantwoord” is, en Patsy Sørensen, die in 2000 stelde dat bij regularisering “de grootste gangsters eerst komen”, dan geen gelijk ?

Zo nee, zouden we dan het probleem toch niet beter defederaliseren, zodat Vlaanderen tenminste een examen Nederlands, dat nu door de Franstalige partijen geweigerd wordt, zou kunnen opleggen om het recordcijfer van 70.000 ‘gezinsherenigingen’ (ook van Afrikanen uit onze buurlanden waar strengere regels gelden) en nadien van massale echtscheidingen onder immigranten te verlagen ?

-6-

Waarom heeft België ondanks de met Zweden vergelijkbare hoogte van de belastingen veel minder welvaartsvoordelen, proportioneel het grootste ambtenarenapparaat van Europa, nog steeds veel politieke benoemingen (zoals tot het zinloze ambt van arrondissementskommissaris), als enige in Europa duizenden kabinetsmedewerkers voor talloze ministers, in vergelijking met andere landen overdreven overheidssteun aan politieke partijen, meer dan het driedubbele van de (partij)verkiezingsuitgaven van onze buurlanden, een leger dat gemakkelijk kan gehalveerd worden, een nergens geziene niet-beperking van de groei in de gezondheidszorg, het niet aanwenden van de administratie en in de plaats inschakelen van de vriendendiensten van consultancybureaus door de overheid ?

Is dat omdat de PS en de vakbonden geen bezuinigingen willen ?

Zo nee, is het dan omdat iemand anders ervan uitgaat dat wanneer in 2010 de verwachte sterke stijging van de rente die overheden moeten betalen op nieuw gemaakte schulden zich zal voordoen en de Belgische gemeenschappen in ernstige financiële nood zullen geraken, de internationale gemeenschap België dan zal dwingen te blijven bestaan ?

-7-

Waarom neemt de Vlaamse minister van onderwijs Vandenbroucke het voornemen dat de kennis van het Frans in Vlaanderen bevorderd moet worden en dat Vlaamse leerlingen aan het eind van de lagere school vlot Frans moeten spreken, terwijl zijn Franstalige collega Dupont het Nederlands in het Franstalig onderwijs weigert te verplichten omdat men het niet nodig heeft én omdat Vlaanderen in Wallonië een slecht imago heeft ?

Is dat om dezelfde reden als Charles de Gaulle zijn diplomaten verbood Engels te spreken, namelijk omdat de sterkste (onderhandelings)partner diegene is die NIET de taal van de ander spreekt ?

Zo nee, is het dan toch niet beter in ons onderwijs de vrije keuze tussen Frans en Engels als tweede taal in te voeren ?

Aldus vroeg N*A*O*,

‘Hoe onwetender hoe dogmatischer (I)’,

Merksem, 14 april 2009

1 opmerking:

  1. Nederland ging naar de G20 omdat het een rijk land is. België is, um, is, euh, minder rijk.

    BeantwoordenVerwijderen